Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

150 apotek ingår i undersökning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fått i uppdrag av regeringen, att i samråd med branschen, genomföra en mätning av apotekens förmåga att omgående lämna ut läkemedel, den så kallade direktexpedieringsgraden. Undersökningen kommer att göras på 150 slumpmässigt utvalda öppenvårdsapotek.

- Vi kommer bland annat se vilka kunder som inte får sina läkemedel direkt och varför de inte fått det, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

Enkätundersökningen kommer att genomföras under perioden 16 – 22 september.

Om undersökningen

I undersökningen ska expedierande personal på de 150 apoteken besvara ett antal frågor för varje kundexpediering som sker under en dag. Frågorna som ska besvaras handlar om de receptförskrivna läkemedel som kunden efterfrågat, om de har direktexpedierats eller inte, samt anledning till att ett läkemedel inte har expedierats. I undersökningen ingår också att samtidigt samla in den så kallade servicegraden på samma apotek och på så sätt få en skattning av hur väl apotekens egna nyckeltal reflekterar den direktexpedieringsgrad som uppmäts.

Direktexpediering innebär att en receptkund som kommer till ett apotek, utan att ha gjort någon förbeställning, får sina läkemedel expedierade direkt. Direktexpedieringsgraden mäts genom att antalet direktexpedieringar ställs i relation till samtliga efterfrågade receptorderrader. Upplägget liknar den undersökning som Sveriges Apoteksförening genomförde 2015.

Resultatet från uppdraget ska presenteras för regeringen senast den 31 december 2019.

Sidinformation


Publicerad
29 augusti 2019