Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omprövning av subventionen för parallelldistribuerad eller parallellimporterad Maviret, Daklinza och Viekirax

TLV har valt att starta en omprövning av subventionen för parallelldistribuerad eller parallellimporterad Maviret, Daklinza och Viekirax.

Maviret, som antingen är parallelldistribuerad eller parallellimporterad, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention. Detta innebär att Maviret endast subventioneras vid förskrivning av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

Daklinza och Viekirax, som antingen är parallelldistribuerad eller parallellimporterad, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention till patienter som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4 i de fall där behandling med Epclusa, Harvoni, Maviret, Sovaldi, Vosevi eller Zepatier inte är lämplig.

Direktdistribuerad Maviret har sedan tidigare utträtt ur läkemedelsförmånerna. Mot denna bakgrund har TLV valt att starta en omprövning av subventionen för parallelldistribuerad eller parallellimporterad Maviret, Daklinza och Viekirax.

Fakta parallellimporterade läkemedel

Ett parallellimporterat läkemedel är ett godkänt läkemedel som importeras från ett EU/EES-land för att efter ett tillstånd från Läkemedelsverket marknadsföras i Sverige. Läkemedelsverket ger tillstånd till försäljning för varje parallellimporterat läkemedel och beslutar om det är utbytbart.

Fakta parallelldistribuerade läkemedel

Parallelldistribuerade läkemedel är godkända för parallellhandel av det europeiska läkemedelsverket, European Medicines Agency (EMA).

Sidinformation


Publicerad
12 september 2019