Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Svenska priser på läkemedel bland de lägsta i Europa

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har sedan 2014 gjort en årlig internationell prisjämförelserapport av priserna på läkemedel.

- I år ser vi att Sveriges läkemedelspriser fortsätter att vara låga i förhållande till andra europeiska länder, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

Priserna på läkemedel utan konkurrens har sjunkit jämfört med andra länder och den främsta förklaringen till detta är att Sveriges krona har försvagats. För läkemedel med konkurrens har priserna ökat trots en svag krona. Dessa priser är dock fortsatt bland de lägsta i Europa.

För läkemedel utan konkurrens har Sveriges priser sjunkit med omkring 17 procentenheter mellan 2014 och 2019 gentemot europeiska länder. Omkring 60 procent av denna förändring beror på förändringen i valutakurserna, alltså genom att kronan blivit svagare, och omkring 40 procent på förändringar i listpriserna. Av de 20 länderna i jämförelsen har 11 länder högre läkemedelspriser än Sverige. För läkemedel med konkurrens, det vill säga läkemedel inom det svenska periodens vara-systemet, har priserna ökat de senaste åren jämfört med andra länder. Sverige har dock, tillsammans med Danmark och Nederländerna, de lägsta priserna i Europa för dessa läkemedel.

Svenska relativpriser är högre för läkemedel som är mellan 5 och 15 år gamla

Priserna på nya läkemedel i Sverige är i linje med övriga länder vid lansering. Under perioden när läkemedel som funnits på den svenska marknaden mellan 5 och 15 år är dock Sveriges priser högre än genomsnittet. Skälet till denna utveckling är att priserna sjunker i andra länder men inte i Sverige. För läkemedel som är 15 år och äldre är priset betydligt lägre än genomsnittet. Orsaken är den effektiva konkurrensen i systemet för generiskt utbyte (periodens vara-systemet).

Äldre läkemedelsgrupper som inte bedöms vara utbytbara har högre priser

Årets rapport belyser skillnader i pris uppdelat på olika läkemedelsgrupper. För läkemedel med konkurrens har läkemedelsgrupperna ADHD och antiepileptika relativt höga priser i Sverige. En möjlig förklaring är att det svenska periodens vara-systemet av olika anledningar begränsas för dessa grupper.

Om rapporten

TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt. Den internationella prisjämförelserapporten är en del i TLV:s uppdrag att följa utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden i ett internationellt perspektiv och är den sjätte rapporten av sitt slag. Analysen bygger på nationella listpriser på AIP-nivå (apotekens inköpspris). Analysen jämför prisnivån på läkemedel som används i den svenska öppenvården med 19 andra europeiska länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Sidinformation


Publicerad
11 december 2019