Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Femton procent får inte alla sina läkemedel direkt på apotek

I nästan femton procent av fallen får inte kunderna alla de läkemedel de efterfrågar när de besöker sitt apotek. Det visar en kartläggning som, TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket genomfört.

- Vi kan konstatera att det blivit en försämring jämfört med den undersökning som Sveriges Apoteksförening genomförde för några år sedan, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

Av TLV:s mätning framgår att 92,6 procent av alla efterfrågade läkemedel expedieras direkt (helt eller delvis) men att endast 85,3 procent av alla kunder får alla sina efterfrågade läkemedel vid apoteksbesöket. Direktexpedieringsgraden per kund är lägre för de kunder som efterfrågar många läkemedel.

TLV pekar i sin rapport på att anledningen till att direktexpedieringen sjunkit beror på ökat antal restnoteringar samt att apoteken inte har varan i lager.

- Antalet apotek har ökat successivt under åren och per apotek säljs det färre receptbelagda läkemedel i genomsnitt. Detta är något som påverkar lagerhållningen, säger Gunilla Rönnholm.

TLV föreslår att det sker återkommande mätningar. En fråga som då särskilt behöver analyseras är den framväxande e-handelns påverkan på direktexpedieringen. E-handeln ingick inte i denna undersökning. I TLV:s uppföljning av apoteksmarknaden som publicerades i november framgår att antalet kunder som väljer att köpa sina läkemedel via e-handel ökar. Fortsatt uppföljning av restnoteringars påverkan på direktexpedieringsgraden kan också vara aktuellt för kommande mätningar.

Om kartläggningen

Direktexpedieringsgraden på den svenska apoteksmarknaden mättes på 144 slumpmässigt utvalda fysiska apotek. Information om direktexpedieringsgrad samlades in genom en enkät som fylldes i av expedierande farmaceuter i samband med varje kundbesök vid receptdisken på de utvalda apoteken. Undersökningen genomfördes digitalt, det vill säga enkäten var webbaserad. Undersökningen genomfördes från den 16 till 22 september 2019.

Bakgrund till kartläggningen

I öppenvårdsapotekens grunduppdrag ingår att verka för en god och säker läkemedelsanvändning genom att säkerställa att konsumenten så snart det kan ske får tillgång till förordnade läkemedel och varor, ge sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning samt att genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel.

TLV fick 2018 flera regeringsuppdrag som rör apoteksverksamhet, däribland Förstudie om apoteksindikatorer, Mätning av öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgrad samt Förstudie inför försök med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek. Apoteksindikatorer ska som komplement till tillsyn mäta apotekens prestation inom grunduppdraget, direktexpedieringsgraden är en viktig del av grunduppdraget och farmaceutiska tjänster definieras som rådgivning och andra insatser utöver grunduppdraget.

Samtliga tre uppdrag avrapporteras under december.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2019