Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2019. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2020.

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden. Förra året betalades knappt 11 miljoner kronor ut till 33 apotek.

För att apotek ska kunna få bidraget ska det:

  • Ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek
  • Ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret
  • Ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader

Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2020, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

Sidinformation


Publicerad
13 januari 2020