Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV har beslutat om policy för patientmedverkan

TLV har tagit ytterligare ett steg i att utveckla patientmedverkan genom att ta fram en policy. Policyn tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientmedverkan och blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

– Som nytillträdd generaldirektör är jag glad över att patientmedverkan redan är en prioriterad fråga på TLV. En öppen dialog med patientrepresentanter skapar en bättre förståelse på TLV om hur det är att leva med en viss sjukdom och hur patienterna upplever besök på apotek eller behandlingar i tandvården, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

Policyn tydliggör myndighetens riktlinjer både för patientrepresentanter och för medarbetare på TLV när det gäller patientmedverkan. Den tar bland annat upp vikten av tidig patientinvolvering, vikten av att redovisa intressekonflikter, krav på tillgänglighet för alla patientgrupper, ersättningsfrågor med mera.

Policyn är kopplad till TLV:s metodstöd som är ett verktyg för både myndigheten och patientrepresentanter att tillsammans tydliggöra syfte, förutsättningar och förväntningar vid patientmedverkan. Både policyn och metodstödet har tagits fram i dialog med patientrepresentanter och med inspiration från en internationell kartläggning TLV tidigare gjort om hur andra länder arbetar med patientsamverkan.

– Både policyn och metodstödet är viktiga verktyg för att bygga vidare på en bred samverkan med patienterna och fortsätta skapa mesta möjliga hälsa för skattepengarna, säger Agneta Karlsson.

Sidinformation


Publicerad
21 februari 2020