Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotek får bara lämna ut läkemedel för 90 dagar

Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat.

Efterfrågan på läkemedel har ökat kraftigt den senaste tiden. Det beror delvis på att allt fler patienter med covid-19 behöver behandlas i vården, men också på ökade uttag av en rad olika läkemedel på öppenvårdsapotek.

Sedan tidigare gäller att läkemedel och förbrukningsartiklar inom förmånen (det vill säga läkemedel och förbrukningsartiklar som berättigar till högkostnadsskydd) endast subventioneras om patienten tar ut en förbrukning på högst tre månader. Om patienten betalar själv kan han eller hon dock ta ut en hel årsförbrukning av ett receptförskrivet läkemedel. Många patienter har på sistone använt den möjligheten.

Efter en hemställan från Läkemedelsverket begränsar regeringen nu uttaget av läkemedel till den mängd som patienter behöver under en tremånadersperiod, oavsett om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet och oavsett om patienten själv betalar för läkemedlen. Endast vid särskilda skäl kan ett undantag göras.

Begränsningarna i uttag av läkemedel gäller både läkemedel till människor och läkemedel till djur.

Förordningen har trätt i kraft den 1 april 2020 och gälls tills vidare. När behovet av förordningsändringen upphör kommer den att upphävas.

Sidinformation


Publicerad
1 april 2020