Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Översyn visar att det är möjligt att sänka kostnader för läkemedel

Det finns möjligheter att göra besparingar på läkemedel. Det visar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i sin översyn av besparingspotentialen för läkemedel inom läkemedelsförmånerna, som publiceras idag.

- Vi måste fortsätta hitta möjligheter att sänka kostnader för läkemedel men på ett sätt som säkerställer god tillgång till nya innovativa läkemedel och brett sortiment av både nya och äldre läkemedel inom förmånerna. Översynen visar att vi, tillsammans med regionerna och läkemedelsföretagen, kan åstadkomma detta, säger Agneta Karlsson, generaldirektör för TLV.

TLV arbetar sedan många år med att utveckla den värdebaserade prissättningen för att säkra en rimlig kostnad för läkemedel. En god tillgång till läkemedel inom läkemedelsförmånerna är centralt; att läkemedel som ska förskrivas på recept också ingår i läkemedelsförmånerna är en viktig förutsättning för att regionerna ska kunna erbjuda en jämlik vård på lika villkor.

Myndigheten bedömer att det finns en möjlighet att spara mellan 400 och 800 miljoner kronor inom två till fyra år. Erfarenheter från de senaste årens utvecklingsarbete på TLV visar att den stora besparingspotentialen främst uppnås genom att TLV:s omprövningar kombineras med trepartsöverläggningar mellan TLV, regioner och läkemedelsföretag och att regionerna och företagen träffar sidoöverenskommelser som sänker kostnaderna för användning. Storleken på besparingarna beror då till stor del på hur stor återbäringen blir från sidoöverenskommelserna.

Mot bakgrund av nuvarande lagstiftning och tidigare erfarenheter bedömer TLV att fortsatta besparingar främst uppnås genom arbete som bygger på samverkan med regionerna. TLV poängterar även att effektiva och hållbara besparingar inte fås genom punktinsatser utan genom ett pågående och långsiktigt arbete.

- I förlängningen ser vi även att reglerna kring subvention och prissättning kan behöva ändras och utvecklas för att uppnå besparingar, säger Agneta Karlsson.

Översynen har gjorts på uppdrag av regeringen mot bakgrund av att Läkemedelsutredningen uppskattade en besparingspotential på 700 miljoner kronor. TLV anser att Läkemedelsutredningens metod, att beräkna besparingspotentialen med hjälp av extern referensprissättning, inte är relevant för svenska förhållanden som tillämpar värdebaserad prissättning. Beloppet är därför svårt att värdera och är dessutom känsligt för valutaförändringar.

Sidinformation


Publicerad
3 april 2020