Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 maj

Penomax, Stalevo, Daivobet och Pregabalin Accord Healthcare finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagens begäran den 1 maj.

Daivobet® 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g

Tuber i storlekarna 15 gram samt 30 gram utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran. I förpackningsstorleksgruppen med 30 gram finns det en parallellimporterad förpackning kvar inom läkemedelsförmånerna. Det finns även tuber i storlekarna 60 gram och 120 gram kvar inom läkemedelsförmånerna.

Pregabalin Accord Healthcare 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 225 mg grupp D

Företaget har begärt utträde för sina förpackningar i ovanstående styrkor. Inom läkemedelsförmånerna finns det kvar förpackningar i andra grupper än grupp D.

Sidinformation


Publicerad
17 april 2020