Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tredje utvärderingen inom FINOSE-samarbetet

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för genterapin Zynteglo inom samarbetet FINOSE. Rapporten har legat till grund för TLV:s bedömning av Zynteglo.

FINOSE är ett samarbete mellan läkemedelsverket Fimea (Finland), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) samt TLV (Sverige). Samarbetet innebär att myndigheterna gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi. Detta är den tredje gemensamma rapporten inom FINOSE-samarbetet.

Rapporten hittar du under "Relaterad informaton".

Sidinformation


Publicerad
12 maj 2020