Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Återbäringen för läkemedel beräknas minska med 185 miljoner kronor 2020

2,9 miljarder kronor kommer läkemedelsföretagen att betala i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2020.

Den prognosen presenterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en ny rapport till regeringen. Enligt prognosen är det cirka 185 miljoner kronor lägre än den återbäring som betalades för 2019. Det innebär dock inte att samhällets kostnader för dessa läkemedel har ökat.

- Antalet sidoöverenskommelser fortsätter att öka, men i år prognostiserar vi att den sammanlagda återbäringen minskar. En stor anledning till minskningen är att färre antal patienter förväntas bli behandlade med läkemedel mot hepatit C. säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

Även de fastställda priserna för vissa läkemedel har sänkts. Den faktiska kostnaden för att behandla en patient med läkemedel som omfattas av en sidoöverenskommelse är oförändrad eller lägre än tidigare.

Överenskommelser säkerställer kostnaderna för nya läkemedel

De fastställda priserna för läkemedel som har sidoöverenskommelser har sjunkit i genomsnitt sju procent under de senaste tolv månaderna. Då kostnaden efter återbäring i de flesta fall är den samma som innan ett fastställt pris sänks innebär det att kostnaden för samhället är densamma eller lägre, även om återbäringen blir lägre.

De senaste åren har många nya läkemedel introducerats i ett allt tidigare skede. Detta gör att osäkerheterna kring effekterna av dessa läkemedel ofta är stora. Sedan 2014 har därför regionerna och läkemedelsbolagen kommit överens om att bolagen ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna. Syftet är att säkerställa att kostnaden för nya läkemedel är rimlig, hantera osäkerheter och skapa förutsättningar för fler patienter att få tidig tillgång till behandling.

Sidoöverenskommelserna har också stimulerat konkurrens vilket har sänkt kostnaderna för många läkemedel. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet.

Fakta om sidoöverenskommelser 

  • Det skrivs årligen ut läkemedel på recept för drygt 33 miljarder kronor i Sverige.
  • Det är ofta läkemedel som har stor försäljning och höga behandlingskostnader som omfattas av sidoöverenskommelser. De flesta sidoöverenskommelserna gäller cancerläkemedel, faktor VIII-koncentrat och TNF-hämmare.
  • En Sidoöverenskommelse är ett civilrättsligt avtal mellan ett läkemedelsföretag och en region. Ofta tecknar samtliga eller merparten av de 21 regionerna sidoöverenskommelsen med företaget. Sidoöverenskommelsen reglerar en eller flera omständigheter som rör användningen av ett läkemedel.
  • Sidoöverenskommelserna dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel i Sverige och idag finns sådana sidoöverenskommelser för 50 läkemedel.
  • Staten och regionerna delar på återbäringen. 60 procent av återbäringen tillfaller regionerna och 40 procent tillfaller staten.


Sidinformation


Publicerad
26 juni 2020