Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV inleder översyn av prissättning på lagerberedningar

Från den 1 juli 2020 träder ändringar i föreskrifterna om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention i kraft. Ändringar innebär att priserna höjs på extemporeläkemedel och att TLV kan sänka priset på lagerberedningar.

TLV fick regeringens uppdrag i mars 2019 att se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Enligt uppdraget skulle myndigheten bland annat se över kostnadsutvecklingens påverkan på ersättningsnivåerna och eventuella andra skäl till förändringar i prissättningen.
Utifrån översynen har TLV beslutat om ändringar i föreskriften om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar, som träder i kraft 1 juli.

Priset på extemporeläkemedel höjs

Ändringarna i föreskrifterna innebär en höjning av apotekens inköpspris (AIP) och apotekens försäljningspris (AUP) för extemporeläkemedel. Den ekonomiska effekten av ändringarna är att den totala kostnaden för samhället förväntas öka med 20 procent per år.

Översyn av pris på lagerberedningar inleds

TLV kan även under vissa förutsättningar sänka priset på lagerberedningar. Det gäller lagerberedningar med försäljning som överstiger 5 miljoner kronor per år, där antal mot recept utlämnande förpackningar överstiger 10 000 förpackningar per år eller om det föreligger särskilda skäl.

Första steget i processen är att utreda om det finns lagerberedningar där priset bör sänkas utifrån de kriterier som framgår i föreskriften. De företag som berörs kommer att kontaktas efter sommaren 2020 då TLV inleder arbetet.

Sidinformation


Publicerad
30 juni 2020