Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober

Exelon, Eucreas, Exforge, Fosavance, Galvus, Iopidine, Norditropin SimpleXx, Sebivo, Tarceva och Tegretol Retard finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagens begäran den 1 oktober.

Exelon 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg och 6 mg

Företaget har begärt utträde för kapslar 250 stycken i styrkan 1,5 mg, kapslar 28 och 250 stycken i styrkan 3 mg, kapslar 28, 56 och 250 stycken i styrkan 4,5 mg samt kapslar 28, 56 och 250 stycken i styrkan 6 mg. Genenerika finns kvar i förmånen men det marknadsförs inte några förpackningar i storleken 28 och 56 stycken.

Eucreas 50 mg/850 mg och 50 mg/1000 mg

180 tabletter utträder ur förmånen på företagets begäran. Förpackningar med 60 tabletter finns kvar på marknaden.

Exforge 5 mg/160 mg, 5 mg/80 mg, 10 mg/160 mg

28 tabletter utträder ur förmånen på företagets begäran. Generika finns kvar i förmånen men det marknadsförs inte några förpackningar i storleken 28 stycken.

Fosavance 70 mg/2800 IE

12 tabletter utträdet ur förmånen på företagets begäran. Generika finns kvar på marknaden.

Galvus 50 mg

30 och 60 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. 90 tabletter finns kvar på marknaden.

Iopidine 10 mg/ml

Endosbehållare, 12 x 2 x 0,1 ml utträder ur förmånerna på företagets begäran. Endosbehållare, 12 x 2 x 0,25 ml samt plastflaska, 5 ml i styrkan 5 mg/ml finns kvar på marknaden.

Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml och 15 mg/1,5 ml

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull utträder ur förmånerna på företagets begäran.

Sebivo 600 mg

Tablett utträder ur förmånerna på företagets begäran.

Tarceva 25 mg, 100 mg och 150 mg

30 tabletter utträder ur förmånen på företagets begäran. Generika finns kvar på marknaden.

Tegretol Retard 200 mg

50 depottablett utträder ur förmånen på företagets begäran. 200 depottabletter finns kvar på marknaden.

Sidinformation


Publicerad
11 september 2020