Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sänkta priser på lagerberedningar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har utifrån en översyn beslutat att sänka priserna för nio lagerberedningar. Samtliga lagerberedningar fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet.

- Priset för de nio prissänkta lagerberedningarna var högre än kostnaden för att tillhandahålla dem. TLV har därför beslutat att lagerberedningarna ska prissänkas. I och med att priserna på lagerberedningarna sänks frigörs pengar som kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef TLV.

Priserna sänks till det som bedöms motsvara kostnaden för att tillhandahålla lagerberedningarna. I denna kostnad ingår en rimlig vinst. Möjligheten för TLV att sänka priset på lagerberedningar är ett viktigt instrument för att uppnå kostnadskontroll på lagerberedningar som säljs i stora volymer och/eller uppnår höga försäljningsvärden.

Bakgrunden till översynen är regeringens uppdrag som gavs till TLV i mars 2019. Uppdraget innefattade att se över prissättningen av extemporeläkemedel, det vill säga specialtillverkade läkemedel för en enskild patient eller patientgrupp, och lagerberedningar. Enligt uppdraget skulle myndigheten bland annat se över kostnadsutvecklingens påverkan på ersättningsnivåerna och eventuella andra skäl till förändringar i prissättningen. Utifrån översynen har TLV beslutat om ändringar i föreskriften om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar, som trädde i kraft 1 juli 2020. Ändringarna i föreskrifterna innebär bland annat att TLV under vissa förutsättningar kan sänka priset på lagerberedningar.

De sänkta priserna på lagerberedningarna börjar gälla från och med den 1 december 2020.

Sidinformation


Publicerad
13 november 2020