Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får i uppdrag att dämpa kostnader för läkemedel

Regeringen har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att genomföra åtgärder för att dämpa kostnaderna på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

- Det är mycket positivt att TLV har fått detta uppdrag. Vi måste fortsätta hitta möjligheter att sänka kostnader för läkemedel men på ett sätt som säkerställer god tillgång till nya innovativa läkemedel och brett sortiment av både nya och äldre läkemedel inom förmånerna. Vi kan tillsammans med regionerna och läkemedelsföretagen, åstadkomma detta, säger Agneta Karlsson, generaldirektör för TLV.

TLV överlämnade i april 2020 en rapport till regeringen där TLV bedömer att det finns en möjlighet att minska kostnaderna för läkemedel, samtidigt som en hög tillgång och brett sortiment av både nya och äldre läkemedel inom förmånerna bibehålls. Besparingspotentialen ligger främst i omprövningar och trepartsöverläggningar med möjlighet till tecknande av sidoöverenskommelser.

I det nya regeringsuppdraget framgår att åtgärderna bör leda till besparingar för staten eller regionerna på minst 800 miljoner kronor under fyra år, räknat från den 1 januari 2021. Besparingar i form av lägre pris, ska uppgå till sammantaget minst 200 miljoner kronor. Uppdraget ska avrapporteras i anslutning till TLV:s rapport Uppföljning av läkemedelskostnader i juni år 2022, 2023 och 2024. En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 19 juni 2025. TLV får för uppdragets genomförande använda 8 miljoner kronor år 2021.

Sidinformation


Publicerad
12 februari 2021