Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV har tagit viktiga steg mot mer hälsa under 2020

Under 2020 har TLV:s arbete, trots pandemin, kunnat fortgå nästa oförändrat. Myndigheten har kunnat genomföra flera viktiga förändringar till nytta för patienter och samhälle. Detta framgår av TLV:s årsredovisning för 2020 som har lämnats över till regeringen.

- Jag är stolt över att vi på TLV har kunnat genomföra vårt arbete så bra trots att en stor del har genomförts på distans. Med stor flexibilitet och engagemang har TLV:s medarbetare jobbat mot vår vision om ”mesta möjliga hälsa för skattepengarna”, säger Agneta Karlsson, generaldirektör för TLV.

Nedan är ett urval av viktiga händelser inom TLV:s verksamhet under 2020:

  • Nya regler träder ikraft som gör att fler patienter kan få tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet genom att receptbelagt läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna kan nu bytas till ett likvärdigt utbytbart läkemedel som ingår.
  • TLV genomför prissänkningar på vissa lagerberedningar efter ändrade regler om prissättning av extemporeläkemedel och lagerberedningar.
  • TLV lanserar en prisjämförelsetjänst för tandvård, tandpriskollen.se, som gör det möjligt för patienter att jämföra priser mellan olika tandvårdsmottagningar.
  • TLV presenterar en ny policy som ska tydliggöra förutsättningar och förväntningar vid patientmedverkan.
  • Fler apotek i glesbygd kan få bidrag då TLV:s förslag på nya regler för glesbygdsbidrag träder ikraft.
  • Sidoöverenskommelser mellan läkemedelsföretagen och regionerna dämpar kostnaderna för nya läkemedel. Under 2019 ledde sidoöverenskommelserna till att läkemedelsföretagen betalade cirka tre miljarder kronor till staten och regionerna.
  • TLV:s regeringsrapport om besparingspotentialen visar att det finns möjlighet att spara upp till 800 miljoner kronor på läkemedel.
  • För att öka jämlikhet genom en mer enhetlig prissättning av dosläkemedel i hela landet, har TLV tagit fram ett förslag på en periodens vara-lista för dosläkemedel.
  • TLV:s regeringsrapport om uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor visar på nya möjligheter på att använda data från klinisk vardag.
  • TLV:s uppdrag om att ta fram hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter blir från 2020 en permanent del av myndighetens uppdrag.

Sidinformation


Publicerad
25 februari 2021