Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår bland annat en ny åtgärd för tandborttagning i samband med annan tandextraktion, eller lambåoperation i annan kvadrant.

TLV föreslår även en ny åtgärd för studiemodeller framtagna med digital teknik. Förslaget syftar till att anpassa regelverket till den ökade digitaliseringen inom tandvården.

Det föreslås även nya och ändrade regler för dokumentation av planerad och utförd tandvård.

I övrigt föreslås en del mindre justeringar i tillstånd, åtgärder och allmänna råd vilket syftar till att regelverket ska vara enhetligt och ändamålsenligt.

TLV:s förslag är ute på remiss och från och med den 15 januari år 2022 kan de nya åtgärderna och reglerna ingå i tandvårdsstödet.

Sidinformation


Publicerad
15 mars 2021