Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utbyte av läkemedel vid maskinell dosdispensering ska bidra till en välfungerande och transparent dosmarknad

I en slutrapport till regeringen vidareutvecklar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förslaget om ett särskilt periodens vara-utbyte för dos-läkemedel. Förslaget ska bidra med ökad transparens och förutsägbarhet för dosmarknadens aktörer.

- Ett förändrat regelverk kommer att påverka dosmarknadens aktörer och kräva långsiktighet, transparens, samarbete och ansvarstagande. Ett periodens vara-utbyte för dos är ett steg mot en mer välfungerande och transparent dosmarknad, säger Cecilia Frostegård, avdelningschef på TLV.

Det nuvarande systemet för utbyte av läkemedel är inte anpassat för dosläkemedel och det finns ett behov av ett bättre anpassat utbytesregelverk. TLV fick därför i februari 2020 i uppdrag av regeringen att göra en analys av konsekvenserna av att införa en särskild prisrangordning för utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel. I uppdraget ingick även att överväga hur en sådan prisrangordning bör utformas för att begränsa negativa effekter och samtidigt uppnå en rimlig relation mellan kostnader, risker och nytta.

I november 2020 överlämnade TLV en delrapport till regeringen där förslaget, ett periodens vara-utbyte för maskinellt dosdispenserade läkemedel i ett begränsat antal dosutbytesgrupper, presenterades. Förslaget innebär att TLV årligen ska besluta om vilka dosutbytesgrupper som ska ingå i ett periodens vara-utbyte för dos. I slutrapporten beskriver TLV hur urvalet av dessa dosutbytesgrupper ska gå till, samt vilka överväganden som gjorts i utformningen av urvalsprocessen. Slutrapporten innehåller också ett förslag på hur utbytet i de dosutbytesgrupper som inte omfattas av periodens vara-utbytet ska regleras.

- Förslaget ökar konkurrensen mellan de läkemedelsföretag som ges möjlighet att leverera läkemedel till dosmarknaden och bidrar till ökad jämlikhet genom en mer enhetlig kostnad för dosläkemedel i hela landet, säger Cecilia Frostegård.

TLV:s förslag kräver ändringar i lagen om läkemedelsförmåner m.m. och innebär även att det kommer att behövas IT-utveckling hos berörda myndigheter och aktörer. Vid ett införande av TLV:s förslag kommer det vara viktigt för TLV att följa upp hur dosmarknaden utvecklas.

- Ett utbytesregelverk som går att tillämpa även på maskinellt dosdispenserade läkemedel gör det också möjligt för TLV att fullfölja myndighetens tillsynsuppdrag, säger Cecilia Frostegård.

Faktaruta

Dosutbytesgrupp: En dosutbytesgrupp är en gruppering av förpackningar med alla läkemedel och förpackningsstorlekar som har brytningstillstånd för maskinell dosdispensering inom en utbytesgrupp, och inom vilken utbyte ska göras vid maskinell dosdispensering.

Periodens dosvara: TLV:s förslag innebär att varje månad blir den förpackning i varje dosutbytesgrupp, som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela dosmarknaden med en tillräcklig hållbarhet under hela prisperioden, periodens dosvara.

Sidinformation


Publicerad
29 april 2021