Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får regeringsuppdrag att utveckla miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet tillsammans med Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten.

– Det känns både angeläget och spännande att TLV nu har fått uppdraget och kan bidra i det viktiga arbetet att minska läkemedels påverkan på miljön, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

Under 2021 och 2022 ska myndigheterna utveckla en försöksverksamhet för en miljöpremie i förmånssystemet. Läkemedelsverket ska ta fram en miljöbedömningsmodell, TLV ska utifrån den beräkna premiens storlek och E-hälsomyndigheten ska utveckla ett system för utbetalning av premien.

Försöksverksamheten ska pågå i fyra år och påbörjas 2024. Systemet ska vara frivilligt, det vill säga läkemedelsföretagen får själva välja om de vill ansluta sig. Försöksverksamheten ska inledningsvis omfatta en begränsad del av periodens vara-systemet och inriktas på tre läkemedelsgrupper: könshormoner, antibiotika och NSAID (smärtstillande läkemedel).

Regeringen vill på detta sätt, genom frivillig miljöbedömning och miljöpremie i förmånssystemet, ge läkemedelsföretagen incitament för miljöanpassning.

Sidinformation


Publicerad
11 maj 2021