Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotek i glesbygd får elva miljoner i bidrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 38 apotek som får dela på nästan elva miljoner kronor för 2020. Ett apotek får avslag på sin ansökan. 

Antalet apotek som får bidrag är det högsta sedan 2015, vilket kan förklaras av att kriterierna blev mer generösa 2020. De nya kriterierna gör att apotek, som tidigare fått avslag till följd av att försäljningen av receptförskrivna läkemedel överstigit den tidigare tillåtna nivån, återigen får bidrag. Även apotek som inte tidigare fått bidrag har tillkommit.

– Kunder ska kunna hämta ut läkemedel och få rådgivning även i glesbygden, och det är därför positivt att justeringarna av regelverket har gjort att flera apotek kan få glesbygdsbidrag, säger enhetschef Gunilla Rönnholm på TLV.

Tio apotek i Västerbottens län får tillsammans 3,1 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Västerbotten till det län som får mest i bidrag. Därefter kommer Värmlands län där fyra apotek delar på 1,2 miljoner kronor. Det genomsnittliga bidraget är strax under 280 000 kronor per apotek.

Apotek i Västerbotten får mest

Det apotek som får högst glesbygdsbidrag är apoteket i Jörn i Västerbottens län, som får drygt en halv miljon kronor i bidrag. Det lägsta bidraget lämnas till apoteket i Lönsboda i Skåne som får cirka 12 000 kronor.

Totalt 38 apotek i 13 län får glesbygdsbidrag. Utöver Västerbotten och Skåne handlar det om apotek i Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Värmland, Västernorrland och Östergötland.

Fakta om glesbygdsbidraget

I gällande regelverk har regeringen ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag. Apoteket ska:

  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under minst 20 timmar per vecka.

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger fyra procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Sidinformation


Publicerad
27 maj 2021