Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Särskild hänsyn på grund av covid inte längre nödvändig inom tillsynen

TLV har under covidpandemin fortsatt att bedriva tillsyn, men beslutade under våren 2020 att ta särskild hänsyn till eventuella effekter av pandemin i tillsynsutredningar och -beslut. Eftersom anpassningar till pandemin nu inte längre kan betraktas som oväntade eller plötsliga och de allmänna restriktionerna har lättats, bedömer TLV att en särskild hantering inom tillsynen inte längre är nödvändig.

TLV har dock förståelse för att pandemin fortfarande kan medföra problem för aktörerna på läkemedelsmarknaden. I de fall läkemedelsföretag eller apotek ser skäl som är relaterade till pandemin i sina regelöverträdelser, har de fortfarande en möjlighet att lyfta det till TLV och få prövat om dessa enligt 25 c § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m ska leda till en befrielse från eller nedsättning av sanktionsavgift och i det senare fallet i vilken omfattning.

Det ursprungliga beslutet om särskild hänsyn under pandemin offentliggjordes på TLV:s webbplats den 14 maj 2020, och har kommunicerats i enskilda underrättelser och beslut.

Sidinformation


Publicerad
8 juli 2021