Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Europeiska myndigheter startar HTA-nätverk

Den 29 september samlades cheferna för 19 europeiska HTA*-myndigheter för att starta ett nätverk för strategiskt utbyte kring HTA-frågor.

– Det här är ett ytterligare steg mot ökat samarbete kring HTA-frågorna som kommer stärka TLV och Sveriges position inom HTA, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

Nätverket är en oberoende grupp på generaldirektörsnivå som bland annat tar sikte på den gemensamma HTA-förordningen som träder i kraft i slutet av 2024. Gruppen kommer att fokusera på:

 • Att stödja utvecklingen av det EU-gemensamma HTA-arbete som beslutats i den nya EU-förordningen om HTA.
 • Att stödja de nationella systemen kring anpassning utifrån HTA-förordningen.
 • Att stödja det tekniska och vetenskapliga arbete som HTA-myndigheter i hela Europa utför gemensamt.
 • Rådgivning till beslutsfattare och EU- och nationella institutioner i frågor som rör HTA.

Professor Rui Santos Ivo från den portugisiska HTA myndigheten INFARMED kommer att vara ordförande. Nätverkets arbete bygger på ett gemensamt avtal och ett sekretariat har inrättats vid Dutch Health Care Institute (ZIN, Nederländerna).

De myndigheter som ingår i gruppen är:

 • AEMPS (Spanien)
 • AIFA (Italien)
 • AGENAS (Italien)
 • AIHTA (Österrike)
 • INFARMED (Portugal)
 • KCE (Belgien)
 • FHI (Norge)
 • G-BA (Tyskland)
 • HAS (Frankrike)
 • HIQA (Irland)
 • IQWIG (Tyskland)
 • FIMEA (Finland)
 • NCPE (Irland)
 • REDETS (Spanien)
 • RER (Italien)
 • RIZIV-INAMI (Belgien)
 • NOMA (Norge)
 • TLV (Sverige)
 • ZIN (Nederländerna).

* HTA står för health technology assessment. I denna europeiska kontext avser förkortningen det vetenskapliga arbete som utvärderar den relativa effekten och säkerheten av en behandling (ofta läkemedel eller medicinteknik), det vill säga vilken är nyttan av produkten i jämförelse med den som redan används i vården. Hälsoekonomiska bedömningar och beslut eller rekommendation om införande av en behandling är ett strikt nationellt mandat inom EU och omfattas därför inte av detta initiativ.

Sidinformation


Publicerad
12 oktober 2021
Till toppen