Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV inleder en andra översyn av prissättning på lagerberedningar

TLV har under november 2021 påbörjat arbetet med en andra översyn av pris på lagerberedningar.

Lagerberedningarna som omfattas av översynen finns listade i excelfilen under "Relaterad information".

Översynen beräknas vara klar under första kvartalet 2022. När beslut om nya priser på lagerberedningar har fattats av TLV kommer dessa att publiceras på tlv.se.

Bakgrund

I juli 2020 trädde ändringar i föreskrifterna om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention i kraft. Ändringar innebär att priserna höjdes på extemporeläkemedel. Det innebär också att TLV kan sänka priset på vissa lagerberedningar under vissa förutsättningar såsom en försäljning som överstiger 5 miljoner kronor per år, när antal utlämnande förpackningar på recept överstiger 10 000 förpackningar per år eller om det föreligger särskilda skäl.

Ändringarna i föreskrifterna om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention gjordes efter att TLV i mars 2019 fått i uppdrag av regeringen att se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Enligt uppdraget skulle myndigheten bland annat se över kostnadsutvecklingens påverkan på ersättningsnivåerna och eventuella andra skäl till förändringar i prissättningen.

År 2020 genomfördes den första översynen av pris på lagerberedningar.

Sidinformation


Publicerad
19 november 2021