Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelsverket och TLV ska hitta ny användning för äldre läkemedel

Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har startat ett nationellt pilotprojekt för så kallad repurposing.

Målet är att ta fram en metod för att ge vetenskapligt och regulatoriskt stöd till att etablera nya användningsområden för äldre läkemedel. En viktig parameter är också att se om detta kan göras på ett sätt så att produkterna blir tillgängliga till rimliga priser och därför också kan rymmas inom högkostnadsskyddet.

TLV ser som sin roll att bidra till att akademiska forskargrupper får ökad kunskap om de möjligheter som finns för att omvandla hälso-och sjukvårdens behov till nya behandlingsalternativ och att patientgrupper utan behandlingsalternativ kan få tillgång till nya läkemedel. Nya användningsområden för befintliga äldre läkemedel utan patentskydd kan bör resultera i rimliga kostnader för samhället och säker tillgång för patienten.

Genom att samverka med Läkemedelsverket kring urval av substanser till detta projekt kan TLV se till att utveckling sker inom viktiga terapiområden. Genom vetenskaplig rådgivning kan myndigheterna tillsammans bidra till att robusta kliniska data kan tas fram och att dessa sedan ska möjliggöra ansökan om godkännande och om att ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
4 februari 2022