Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Försök med farmaceutiska tjänster startar på apotek

Inom kort startar det första nationella försöket med en farmaceutisk tjänst på apotek, Inhalationsvägledning, för patienter som använder inhalatorer vid astma och KOL. Faller försöket väl ut kan apotekens insats bli ett värdefullt komplement till övrig hälso- och sjukvård. Det framgår av den första rapporten i ett treårigt uppdrag, som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar över till regeringen idag.

— Vi ser fram emot att följa försöksverksamheten på apotek och att arbeta vidare med ramen för utvärdering av effekten, ersättningsmodell och regelverk. Parallellt planerar vi också för ett försök med minst en farmaceutisk tjänst till, säger Anna Montgomery, projektledare på TLV.

Apoteken har idag ett lagstadgat grunduppdrag att ge rådgivning om läkemedel. Men genom att erbjuda ytterligare individuellt stöd till patienter som behöver det i sin läkemedelsbehandling, är förhoppningen att farmaceuterna ska bidra mer till förbättrad läkemedelsanvändning. Det kan ske via så kallade farmaceutiska tjänster som är rådgivning och andra insatser utöver grunduppdraget.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på apotek.

Många behöver stöd i inhalationsteknik

Inhalationsvägledning har valts ut som den första farmaceutiska tjänsten att testas på apotek. Endast var tredje patient som har inhalator använder den på ett korrekt sätt, vilket kan innebära att effekten av behandlingen blir otillräcklig eller helt uteblir. I tjänsten Inhalationsvägledning får patienten visa hur hen använder inhalatorn och farmaceuten ger instruktioner och råd för rätt användning.

Försöksverksamheten startar i mars på 150 apotek från samtliga apotekskedjor inklusive en renodlad e-handelsaktör. Förhoppningen är att försöksverksamheten ska visa att apotek på ett enhetligt sätt och med hög kvalitet kan utföra insatsen, som redan är etablerad i flera andra länder.

En ram för utvärdering av effekten har tagits fram

För att farmaceutiska tjänster ska finanserias av offentliga medel i framtiden krävs robusta beslutsunderlag. TLV har därför tagit fram en ram för utvärdering av effekten. I uppdraget ingår också att ta fram förslag regelverk och ersättningsmodell för de tjänster som efter utvärdering visar nytta för patienterna.

Sidinformation


Publicerad
22 februari 2022