Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Riksrevisionens granskning kan bidra till att stärka TLV:s tillsynsarbete

Den 19 maj publicerade Riksrevisionen sin rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel. I rapporten ger Riksrevisionen flera rekommendationer till regeringen som skulle stärka TLV:s arbete med tillsynen.

TLV ser positivt på granskningen och slutsatserna och anser att rekommendationerna kan bidra till en än mer effektiv tillsyn.

Riksrevisionen lyfter bland annat att TLV behöver utökad tillgång till data för att kunna fullfölja sitt tillsynsuppdrag. De rekommenderar därför regeringen att ge TLV tillgång till uppgifter från E-hälsomyndigheten som medger tillsyn av TLV:s samtliga tillsynsområden.

Riksrevisionen föreslår även att TLV ska få utökade möjligheter att utfärda sanktionsavgift vid regelöverträdelser.

I rapporten lyfter även Riksrevisionen att samverkan mellan tillsynsmyndigheterna behöver bli bättre. De ger därför en rekommendation om större möjligheter att dela sekretessbelagd information mellan tillsynsmyndigheterna för att göra samverkan mer effektiv.

Flera av förslagen i rapporten har TLV lyft tidigare i en gemensam rapport med övriga tillsynsmyndigheter; Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket.

Mer information på Riksrevisionens webbplats: https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2022-05-19-sekretessregler-forhindrar-effektiv-tillsyn-av-apotek-och-partihandlare.html Länk till annan webbplats.

Sidinformation


Publicerad
19 maj 2022