Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får uppdrag om läkemedel för sällsynta sjukdomar

Regeringen har gett Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att analysera och ge förslag på hur tillgången till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas.

– Det kommer fler och fler läkemedel mot sällsynta sjukdomar, vilket är glädjande. Det ställer nya krav på samhället att prioritera. Kan vi öka möjligheten att patienter får tillgång till de riktigt bra särläkemedlen, samtidigt som konsekvenserna för andra patienter inte blir så stora, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

TLV ska bland annat analysera förutsättningarna och konsekvenserna av ett delvis förändrat förhållningssätt i subventionsbeslut om läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar i syfte att utveckla tillgången. Uppdraget innebär också att TLV ska utreda hur kriterier såsom försäljningsvolym eller patientantal bör påverka vilket pris, vilken osäkerhet och vilken behandlingskostnad som accepteras för ett läkemedel.

Myndigheten ska beakta patienternas tillgång till behandling och jämlik vård över hela landet och den etiska plattformen för prioriteringar som gäller inom hälso- och sjukvården, det vill säga människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.

En förutsättning för uppdraget är att myndighetens förslag till handlingsvägar inte ska ge staten ökade kostnader för läkemedel jämfört med dagens system.

TLV ska senast den 31 mars 2023 lämna en delredovisning av uppdraget och senast den 29 september 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget.

Sidinformation


Publicerad
27 juni 2022