Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tandvårdsproduktionen inom det statliga tandvårdsstödet har minskat i den privata sektorn

Tandvården som produceras inom det statliga tandvårdsstödet har minskat med 17 procent inom den privata sektorn och var oförändrad inom folktandvården under 2009–2019. Det framgår av en rapport som, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram.

I den statliga tandvårdsutredningens betänkande från 2021 framgår att antalet besök per tandläkare som genomförs inom det statliga tandvårdsstödet, har minskat mellan 2009 och 2019. För att kunna förstå minskningen har TLV genomfört en analys av utvecklingen av tandvårdsproduktionen med hänsyn till de strukturella förändringar som sker på tandvårdsmarknaden.

Analysen visar att vårdproduktion per tandläkare inom det statliga tandvårdsstödet, räknad i antalet timmar som tandläkaren har patienter i behandlingsstolen, har minskat med 17 procent mellan 2009 och 2019 inom den privata sektorn och var oförändrad inom folktandvården.

Minskningen i den privata sektorn och den oförändrade produktionen inom folktandvården innebär att tandvårdbranschens totala produktion inom det statliga tandvårdsstödet har sjunkit, trots att antalet tandläkare har ökat. Vårdtiden per invånare och år har minskat från 47 till 38 minuter.

Det kan finnas flera orsaker till tandläkarnas produktionsminskning inom den privata sektorn. En förbättrad tandhälsa och därigenom ett minskat tandvårdsbehov kan vara en av orsakerna. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara produktionsökning för andra typer av tandvård eller behandlingar. Uppgifterna om utveckling av övrig tandvård stödjer delvis denna hypotes.

Produktionsminskningen kan även bero på höga tandvårdspriser som leder till att färre patienter tackar ja till behandlingen oavsett behov, men data saknas kring det. Det är svårt att utifrån tillgängliga data förklara varför priserna ökar på tandvårdsmarknaden. TLV kan konstatera att en minskad produktion sker parallellt med stigande priser och ökad lönsamhet i den privata sektorn.

Sidinformation


Publicerad
14 februari 2023