Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV omprövar subventionen av Lumykras (sotorasib)

TLV startar en omprövning av Lumykras (sotorasib). Lumykras (sotorasib) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet mot framskriden icke småcellig lungcancer, med så kallad KRAS G12C-mutation, som fortskridit efter tidigare behandling.

Lumykras är en selektiv KRAS G12C-hämmare som blockerar cancercellernas tillväxtstimulerande signaler, vilket hämmar tumörcellernas delning och spridning.

Vid tidpunkten för beslutet fanns det inga resultat från direkta jämförande studier mellan Lumykras och det relevanta jämförelsealternativet docetaxel. En indirekt jämförelse påvisade att patienter som behandlas med Lumykras lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med patienter som får docetaxel och att den totala överlevnadstiden är längre med Lumykras.

Sedan beslutet fattades har resultat från den direkt jämförande studien CodeBreak 200 publicerats. Studien visar att det finns en skillnad mellan Lumykras och docetaxel avseende tid till att sjukdomen förvärras. Däremot visar den inte att det finns någon skillnad avseende överlevnad.

Därför inleder TLV nu ett omprövningsärende med syfte att utreda om förutsättningarna i läkemedelsförmånslagen fortsatt är uppfyllda och för att säkerställa att subventionsbegränsningen är ändamålsenlig.

Sidinformation


Publicerad
4 april 2023