Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

FINOSE-samarbetet förlängs och stärks genom det danska läkemedelsrådets inträde

Den 10 maj 2023 förlängdes det nordiska HTA-samarbetet FINOSE med ytterligare tre år och danska Medicinrådet, Danish Medicines Council (DMC) anslöt till samarbetet. Samarbetet inleddes 2017 av myndigheterna i Finland, Norge och Sverige; the Finnish Medical Agency (Fimea), the Norwegian Medical Agency (NoMA) and the Swedish Dental and Pharmaceutical Agency (TLV).

Samarbetet syftar till ökad resursdelning och kvalitet i gemensamma bedömningar av läkemedel. Dessutom tillför samarbetet ett värde till våra organisationer genom ökad kunskapsdelning och gemensam kompetensutveckling.

Genom att välja FINOSE-processen, kan både företag och HTA-myndigheter undvika dubbelarbete och spara resurser. Vi hoppas att danska DMC:s medlemskap i FINSOE gör processen ännu mer attraktivt för företagen och vi rekommenderar företagen att välja en gemensam nordisk utvärdering av sina produkter.

TLV:s generaldirektör, Agneta Karlsson framhöll vid undertecknandet:

"Gemensam nordisk utvärdering via FINOSE är öppen för alla företag och gynnar företagen genom att minska den administrativa bördan och påskynda marknadstillträdet."

DMC:s ordförande Steen Werner Hansen motiverade Danmarks inträde i FINOSE med orden:

Ett starkt nordiskt samarbete blir viktigare för oss i takt med att vi behöver utvärdera och omvärdera allt fler produkter och hitta smartare arbetssätt. Med högkvalitativa gemensamma nordiska utvärderingar har patienter, kliniker och läkemedelsföretag en verklig chans att dra nytta av samarbetet. Att vara en del av FINOSE ger oss också möjlighet att stärka samarbetet med nordiska kollegor kring gemensamma utmaningar. Dessa tider kräver samarbete även i ett bredare EU-perspektiv, och vi är glada att ta ytterligare ett viktigt steg genom att gå med i FINOSE idag.”

När EU:s HTA-förordning (2021/2282) implementeras 2025 kommer det gemensamma HTA arbetet inom Europa stärkas. FINOSE erbjuder en möjlighet för både industrin och de nordiska HTA-myndigheterna att anpassa sig till gemensam, internationell HTA och därmed vara väl förberedda att uppfylla kraven i HTA-förordningen. Efter 2025 kommer FINOSE-samarbetet fokusera dels på produkter som inte omfattas av det europeiska samarbetet, dels på gemensamma bedömningar av hälsoekonomiska modeller.

Villkoren för samarbetet klargörs i det samförståndsavtal, ” Memorandum of Understanding” som ursprungligen undertecknades av generaldirektörerna i september 2017 och förnyades i juni 2020.

Igår förnyades samförståndsavtalet, då det signerades av Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV, Steen Werner Hansen, direktör på DMC och Audun Hågå, generaldirektör på NoMA. Avtalet har även signerats av generaldirektör Eija Pelkonen och direktör Piia Vuorela på Fimea samt av direktören Jørgen Schøler Kristensen på DMC. Det förnyade samförståndsavtalet kommer att offentliggöras inom kort.

Mer information om samarbetet finns på FINOSE webbplats Länk till annan webbplats..

Sidinformation


Publicerad
11 maj 2023