Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

40 apotek får glesbygdsbidrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 40 apotek som får dela på drygt tolv miljoner kronor för verksamhetsåret 2022. Två apotek får avslag på sina ansökningar.

Antalet apotek som får bidrag är det näst högsta sedan bidraget infördes 2013, vilket till stor del förklaras av att kriterierna justerats från och med verksamhetsåret 2020. De nya kriterierna gör att apotek, som tidigare fått avslag till följd av att försäljningen av receptförskrivna läkemedel överstigit den tidigare tillåtna nivån, får bidrag.

– De justeringar som gjordes av regelverket för ett par år sedan har varit betydelsefulla för att fler apotek ska ges möjlighet att söka och få bidrag, även vid ändrade marknadsförhållanden, vilket är positivt för apotekskunder i gles- och landsbygd, säger enhetschef Gunilla Rönnholm.

Apotek i Västerbotten får mest

11 apotek i Västerbottens län får tillsammans 3,1 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Västerbotten till det län som får mest i bidrag. Därefter kommer Jämtlands län där sju apotek delar på 1,9 miljoner kronor. Det genomsnittliga bidraget är strax under 288 000 kronor per apotek.

Det apotek som får högst glesbygdsbidrag är apoteket i Jörn i Västerbottens län, som får strax under 600 000 kronor i bidrag. Det lägsta bidraget lämnas till apoteket i Funäsdalen i Jämtlands län som får drygt 21 000 kronor.

Totalt 40 apotek i 10 län får glesbygdsbidrag. Utöver Västerbotten och Jämtland handlar det om apotek i Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Värmland, Västernorrland och Östergötland.

Mer information om besluten finns på www.tlv.se/apotek/glesbygdsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2022

Glesbygdsbidrag 2021.Förstora bilden

Fakta om glesbygdsbidraget

I gällande regelverk har regeringen ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag. Apoteket ska:

  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under minst 20 timmar per vecka (eller minst 10 timmar per vecka vid försäljning av receptförskrivna läkemedel under 3 miljoner kronor per år).

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger fyra procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Sidinformation


Publicerad
31 maj 2023