Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Högsta förvaltningsdomstolen prövade inte läkemedlet Mayzent

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 3 maj att inte ge prövningstillstånd för läkemedlet Mayzent. Detta innebär att kammarrättens avgörande står fast och att TLV har haft rätt att använda Mabthera (rituximab) som jämförande behandling/relevant jämförelsealternativ, trots att Mabthera används utanför godkänt användningsområde (off-label).

Mayzent används för att behandla en viss typ av Mutipel Skleros (MS) som heter SPMS. År 2020 beslutade TLV att MS-läkemedlet Mayzent ska ingå i förmånerna med förmånsbegränsning.

Företaget som marknadsför Mayzent överklagade TLV:s beslut då de ansåg att TLV inte har rätt att jämföra Mayzent i sin utvärdering med Mabthera (rituximab), utan att MS-läkemedel Extavia (interferon beta-1b) var ett bättre jämförelsealternativ. Mabthera (rituximab) har inget marknadsgodkännande för indikationen SPMS, men används för det i vården, så kallad off label-användning.

Kammarrätten instämde med TLV i sin dom, att MabThera (rituximab) som används utanför godkänt användningsområde vid behandling av SPMS, är relevant jämförelsealternativ till Mayzent. Domstolen konstaterade vidare att TLV har haft skäl att begränsa subventionen av Mayzent på så sätt att Mayzent endast subventioneras när behandling med rituximab inte är lämplig.

Sidinformation


Publicerad
12 juni 2023