Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV utvecklar ny metod för att mäta apotekskundernas tillgång till läkemedel

TLV har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en metod för att mäta i vilken grad öppenvårdsapoteken direkt expedierar läkemedel som de är skyldiga att expediera. I uppdraget ingår även apotekens e-handel.

Sedan de senaste mätningarna har direktexpedieringsgraden minskat. Det vill säga hur många kunder som direkt kan hämta ut förskrivna läkemedel då de önskar att hämta ut dessa. Det förklaras delvis med ökade restsituationer och delvis med apotekens lagerhållning. Den 1 juli träder en ändring i lagen om handel med läkemedel i kraft som innebär att apoteksaktörer blir skyldiga att anpassa sina lager utifrån konsumenternas behov så att så många patienter som möjligt ska kunna expedieras direkt. TLV får därför i uppdrag att föreslå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv metod för mätningarna samt göra en bedömning av kostnader och andra konsekvenser.

Sidinformation


Publicerad
12 juni 2023