Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV granskar apotekens felaktiga utbyten till mindre förpackningar

Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har startat granskning av apotekens utbyte av läkemedel avseende felaktiga utbyten till mindre förpackningar.

I mars 2021 fick samtliga apotek i Sverige genom den förtydligande skrivelsen ”Förtydligande kring apotekens utbyte till mindre förpackningar” information om vilka regler som gäller när utbyte görs från en förskriven större förpackning till fler mindre vid en och samma expediering. Informationen publicerades vid samma tidpunkt på TLV:s webbsida. Eftersom vissa apotek inte har följt regelverket såg TLV ett behov av att informera landets apotek genom att förtydliga det regelverk som styr utbyte av läkemedel på apotek.

Myndigheten har genom tillsyn sett att vissa apotek vid ett och samma tillfälle har valt att expediera hela den förskrivna mängden för ett uttag i flera mindre förpackningar i stället för den förskrivna större förpackningsstorleken. Det gör att statens kostnader för läkemedel blir högre än nödvändigt. TLV:s tillsyn syftar till att säkerställa att apoteken följer regelverket för utbyte av generiska läkemedel. Genom tillsynen bidrar vi också till att skapa förutsättningar för konkurrens på lika villkor.

TLV följer genom tillsyn upp apotekens felaktiga utbyten till mindre förpackningar och har nu agerat mot ett apotek där myndigheten har sett stora avvikelser mot gällande regelverk. TLV har den 13 juni tagit beslut om sanktionsavgift i ett tillsynsärende avseende felaktigt utbyte till mindre förpackningar.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2023