Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering för antibiotika

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska fördjupat analysera det så kallade takprissystemet, vilket är ett system för att skapa lägre och jämnare priser för utbytbara läkemedel. Analysen ska belysa behovet av anpassningar för att stärka tillgången till antibiotika inom det så kallade periodens vara-systemet.

TLV ska bland annat:

• analysera effekten på äldre antibiotika av de justeringar som är planerade av takprisnivåerna under 2023 och 2024

• samtala med berörda företag om effekten av de höjda takpriserna för äldre antibiotika på marknaden

• bedöma om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att i ännu högre grad stärka tillgången till äldre antibiotika

Uppdraget ska genomföras i dialog med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

TLV ska senast den 30 april 2024 delredovisa uppdraget och senast 31 december 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Läs mer om uppdraget på Regeringskansliets webbplats

Sidinformation


Publicerad
30 juni 2023