Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får i uppdrag att genomföra en informationsinsats för att stärka tandvårdens patienter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska inom ramen för uppdraget öka patienters kunskap om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter. TLV ska också öka patienternas möjligheter till välgrundade val genom att informera om tandpriskollen.se, tandvårdens referenspris samt vårdgivarnas prissättning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska bland annat:

• öka patienters kunskap om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter

• öka patienternas möjligheter till välgrundade val genom att informera om tandpriskollen.se, tandvårdens referenspris samt vårdgivarnas prissättning

• överväga riktade insatser för att nå alla grupper i befolkningen och stärka jämställdhet och jämlikhet inom tandvården

Under uppdraget ska TLV samtala med Försäkringskassan och Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna, Privattandläkarna, regioner, kommuner, patient-, professions-, brukar- och anhörigorganisationer.

TLV ska senast den 30 maj 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Läs mer om uppdraget på Regeringskansliets webbplats

Sidinformation


Publicerad
30 juni 2023