Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel mot cancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som ska användas på klinik, utifrån förfrågningar från regioner, med fokus på l läkemedel som är avsedda att användas mot cancer.

TLV:s uppdrag är ett av två nya uppdrag som regeringen beslutat om för att vidareutveckla och förbättra cancervården och barncancervården.

En lägesbild över den nationella cancerstrategin ska tas fram och hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används för behandling av cancer ska genomföras.

  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att ta fram en lägesbild över den nationella cancerstrategin och dess implementering.
  • TLV får i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som ska användas för behandling av cancer.

TLV genomför redan idag hälsoekonomiska bedömningar i fråga om läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna och som rekvireras till slutenvården eller upphandlas av regionerna. I syfte att tillgängliggöra fler läkemedel för patienter med cancer ska fler läkemedel bedömas utifrån hälsoekonomiska aspekter

TLV ska senast den 31 januari 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Sidinformation


Publicerad
4 juli 2023