Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2024

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.

  • En ny paragraf, 5 a §, tillförs föreskrifterna för att reglera vilka tandvårds-åtgärder som respektive specialitet kan använda med specialistreferenspris. Specialiteten för Orofacial Medicin tilldelas ytterligare åtgärder för kirurgiska behandlingar 401–406, 409, 410, 429 och 436 utöver de som ingår idag.
  • För att tydliggöra vilka behandlingar som är ersättningsberättigande och vilka som endast kan ge tandvårdsersättning genom utbyte särskiljs utbytes-åtgärderna i egen bilaga.
  • Regel D.3 Kronregel skrivs om för att i stället beskriva vilken omfattning en skada eller tillstånd måste ha för att en krona ska vara ersättnings-berättigande. Ingen ändring i sak föreslås förutom att D.3 tillförs tillstånd för tand med infraocklusion.
  • I samband med ändrad kronregel D.3 tas ordet omfattande bort från samtliga tillstånd i 4000-serien för reparativ vård och tillstånd 4001, 4011, 4071, 4075, 4080 samt 4771 kan därför upphävas.
  • Ett nytt tillstånd 4022 Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering som behandlas med selektiv eller stegvis exkavering tillförs. Behandlingar som avser selektiv exkavering, åtgärd i 700-serien, och stegvis exkavering, åtgärd 322, ska rapporteras med det nya tillståndet.
  • Tillstånd 4471 Bristande kontaktpunkt mellan två tänder ändras till att endast omfatta den tand som är restaurerad. Åtgärd 301 tillförs tillståndet. Kronterapi kan utföras inom tillstånd 4471 med utbytesåtgärd.
  • Åtgärder för rotbehandling tillförs tillstånden 5071 Dysfunktionell ocklusion i samband med protetisk behandling … samt 5072 Dysfunktionell ocklusion som kräver protetisk korrektion …
  • Sju nya åtgärder 250, 251, 252, 350, 351, 352 samt 650 tillförs för distanskontakt via videolänk. Kraven för dessa åtgärder är att ett fysiskt besök för diagnostik gjorts inom samma ersättningsperiod och att behandlaren bedömt och dokumenterat att behandling i det individuella fallet är lämplig att utföra på distans.
  • Åtgärd 304 utökas för att även inbegripa långtidstemporära klinikframställda hängande led som bondas till granntänder i en- eller tvåtandslucka.

Sidinformation


Publicerad
7 juli 2023