Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya avgöranden från Kammarrätten i Stockholm avseende TLV:s beslut om sanktionsavgift

Den 7 juli 2023 meddelade kammarrätten dom i flera mål där den huvudsakliga frågan varit om TLV har haft grund för att påföra bolaget sanktionsavgift på grund av brister i skyldigheten att tillhandahålla periodens vara.

I samtliga mål ansåg kammarrätten att TLV hade visat att bolaget brustit i skyldigheten att tillhandahålla periodens vara och att TLV därför har haft grund för att påföra bolaget sanktionsavgift.

Kammarrätten uttalade bland annat att ett avbrott på mer än ett dygn, med hänsyn till syftet med regleringen, får anses utgöra ett sådant avbrott i tillhandahållandet som kan ligga till grund för påförande av sanktionsavgift. Av detta följer att med hänsyn till leveranstiderna ska en vara med statusen ”periodens vara” finnas tillgänglig för beställning hos alla distribunaler under hela den period för vilken en leverantör har åtagit sig att tillhandahålla varan.

Vidare ansåg rätten att de sanktionsavgifter som TLV fattat beslut om var väl avvägda samt att det inte har funnits något skäl att medge hel eller delvis befrielse från avgiften i dessa fall.

Läs kammarättens domar i ärendet

Sidinformation


Publicerad
17 juli 2023