Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Patienternas tillgång till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd till hållbara kostnader kan stärkas

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar idag en rapport till regeringen om hur patienternas tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd kan stärkas. I rapporten finns också förslag som ska bidra till en hållbar prissättning av och tillgång till läkemedel för såväl vanliga som sällsynta hälsotillstånd.

Det är angeläget att patienter med stora behov får jämlik tillgång till behandling. Vi ser idag en positiv utveckling där allt fler läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd forskas fram. Sådana läkemedel är ofta högt prissatta av företagen och det är viktigt att kunna tillgängliggöra effektiva behandlingar utan att andra vårdinsatser med lika stor nytta trängs undan.

– TLV tar redan idag hänsyn till många av aspekter som är viktiga för läkemedel för svåra sällsynta hälsotillstånd, och TLV:s analys visar att många av dessa läkemedel är tillgängliga idag. Men det finns behov av att utveckla arbetssätten för att patienter med svåra sällsynta hälsotillstånd ska få tillgång till behandling, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

I rapporten beskriver TLV bland annat hur myndigheten vill utveckla den värdebaserade prissättningen genom att i större utsträckning ta hänsyn till patientantal och försäljningsvolym i beslut om pris och subvention.

– Ett skäl till att vi vill ta mer hänsyn till volym i våra beslut är att företagens kostnad för forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel är relativt fast och oberoende av hur stor patientgrupp läkemedlet är avsett för. Då är det rimligt att betala mer för läkemedel för mycket sällsynta hälsotillstånd med hög svårighetsgrad. Men det innebär också att vi bör betala mindre för läkemedel som har stor försäljningsvolym, säger Agneta Karlsson.

TLV bedömer att en sådan förändring kan göras inom dagens system och med dagens regelverk. TLV anser också att det på sikt behövs en mer långsiktig, övergripande översyn av systemet för prissättning och förhandling av läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
2 oktober 2023