Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2023 års uppföljning av tandvårdsmarknadens utveckling

En ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) visar att tandvårdsproduktionen inom det statliga tandvårdsstödet minskade med 14 procent under covid-19-pandemin. Trots en viss återhämtning var volymen av utförd tandvård fortfarande fem procent lägre under 2022 jämfört med 2019.

TLV följer kontinuerligt tandvårdsmarknaden för att säkerställa att tandvårdsstödet bidrar till en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Rapporten visar att tandvårdssektorn står inför flera utmaningar, inklusive minskad produktion, ökade priser och en brist på tandläkare och tandhygienister.

En betydande orsak till minskningen av producerad tandvård inom det statliga tandvårdsstödet är att andelen av befolkningen som besöker tandvården minskar, och har gjort så även före covid-19-pandemin. Det är i dagsläget svårt att förutse vilka konsekvenser den minskade besöksfrekvensen kan ha för den allmänna tandhälsan på lång sikt. Idag finns inga tecken på att tandhälsan försämras.

Folktandvården står för den största minskningen i tandvårdsproduktion inom det statliga tandvårdsstödet under perioden 2019 - 2022, medan den privata sektorn inte visar någon signifikant förändring. Denna minskning kan bland annat bero på färre utbildade tandläkare och tandhygienister som arbetar inom den offentliga sektorn. Folktandvården och de små privata vårdgivarna har tappat marknadsandelar samtidigt som större och mellanstora privata företag har tagit över mer av tandvårdsmarknaden. Den relativt höga lönsamheten i tandvårdsbranschen lockar riskkapitalister som köper små mottagningar och bidrar till marknadskonsolidering.

Prisspridningen mellan olika vårdgivare på tandvårdsmarknaden är hög, och Folktandvården har i snitt lägre priser än den privata sektorn. Skillnaden mellan referenspriset och vårdgivarens pris ökar för de flesta åtgärderna inom tandvårdsstödet, och 2022 mötte var tredje patient ett pris som var över 20 procent högre än referenspriset.

TLV kommer att fortsätta sitt arbete med Tandpriskollen, en prisjämförelsetjänst lanserad 2020, för att ge fler patienter möjligheten att göra medvetna val i fråga om tandvård och stärka konkurrensen på tandvårdsmarknaden.

Sidinformation


Publicerad
13 oktober 2023