Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppdatering av ersättningen i Övrigt-posten

I denna rapport uppdaterar TLV delar av den så kallade Övrigt-posten, som är en del av statens bidrag till regionernas kostnader för läkemedelsförmånerna med mera. Posten reglerar statens bidrag för vissa kostnader som historiskt legat på staten men där regionerna nu har kostnadsansvaret. Sedan år 2016 uppgår Övrigt-posten till drygt 1,6 miljarder kronor.

TLV uppskattar i sin uppdatering att kostnaderna i Övrigt-posten minskat med 230–266 miljoner kronor under perioden 2016–2022. Detta innebär att ersättningen i posten skulle kunna sänkas till 1,35–1,39 miljarder kronor i kommande överenskommelser om statsbidraget för läkemedelsförmånerna med mera. Utöver en uppdatering av den existerande Övrigt-posten har regionerna i en enkät lyft vilka områden som de bedömer har tillkommit sedan 2016 – då beloppet uppdaterades senast. Om dessa områden skulle inkluderas, utöver den uppdatering som är gjord, skulle det addera kostnader om cirka 95 miljoner kronor till det årliga statsbidraget.

Övrigt-posten finns med från och med 2015 års statsbidragsöverenskommelse mellan staten och SKR och har historiskt bestått av posterna:

  • Vissa överföringar av läkemedel från förmånerna till slutenvården
  • Vissa läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen
  • Vissa överföringar av förbrukningsartiklar från förmånerna till regional upphandling
  • Dosdispensering av läkemedel

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2023