Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny handbok för företag som ansöker om pris och subvention för förbrukningsartiklar

TLV har gjort en omfattande omarbetning och uppdatering av handboken för företag som ansöker om pris och subvention för förbrukningsartiklar.

Handboken beskriver, bland annat, hur företagen ansöker om att en förbrukningsartikel ska ingå i läkemedelsförmånerna, vad en fullständig ansökan ska innehålla och vilka förutsättningar som gäller för att en förbrukningsartikel ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Handboken beskriver också vad som gäller när ett företag vill göra förändringar av en förbrukningsartikel som redan ingår i läkemedelsförmånerna, såsom att ändra priset eller vid byte av marknadsförande företag.

Sidinformation


Publicerad
31 oktober 2023