Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Besparingar från sidoöverenskommelser högre än tidigare prognostiserat

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beräknar att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 3,33 miljarder kronor i återbäring för 2023 för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner. Det är en ökning med sex procent jämfört med myndighetens prognos i juni.

Sedan 2014 har regioner och läkemedelsbolag kommit överens om att läkemedelsföretag ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna och staten för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser. TLV gör som en följd av överenskommelsen årliga prognoser av återbäringen, och nytt för året är att prognosperioden omfattar innevarande år och ytterligare tre år.

TLV beräknar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 3,33 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för 2023. Det motsvarar en uppjustering med knappt sex procent jämfört med den prognos som lades i juni 2023. För 2024 prognostiseras återbäringen till 3,78 miljarder kronor (en ökning med sju procent sedan juniprognosen), 2025 till 4,04 miljarder (en ökning med tio procent) och 2026 till 4,24 miljarder (en ökning med elva procent).

Prognostiserad nettokostnad, det vill säga total kostnad för läkemedelsförmånerna och hepatit C minus prognostiserad återbäring, justeras upp till 32,2 miljarder kronor för 2023 och 34,7 miljarder för 2024.

Uppjusteringen jämfört med tidigare prognos beror främst på antaganden om en ökad försäljning av vissa produkter som en följd av att fler patienter kommer bli behandlade. Uppjusteringen beror även på att det sedan juniprognosen tillkommit två nya läkemedel – båda för behandling av kronisk lymfatisk leukemi – med avtal om sidoöverenskommelse inom området cancer.

TLV gör även en viss uppjustering av prognostiserad återbäring för som en följd av TLV:s beslut om höjd handelsmarginal för apoteken.

Ytterligare en prognos av besparingar från sidoöverenskommelser – enbart gällande 2023 – är planerad att publiceras den 13 december.

Sidinformation


Publicerad
17 november 2023