Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Höjt tak i högkostnadsskyddet 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 600 kronor till 2 850 kronor.

Taket i högkostnadsskyddet regleras av lag och beräknas utifrån det så kallade prisbasbeloppet. Regeringen beslutar om prisbasbeloppets nivå varje år.

Apotekskunden betalar själva hela kostnaden för sina läkemedel upp till 1 425 kronor. Därefter blir det ett rabatterat pris. En apotekskund betalar aldrig mer än 2 850 kronor under en tolvmånadersperiod. Utan rabatt motsvarar det en sammanlagd läkemedelskostnad på minst 6 994 kronor.

Högkostnadstrappan för 2024Förstora bilden

Staten betalar en del av läkemedelskostnaden

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept och skyddar mot höga läkemedelskostnader.

Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är rabatterade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. Ju högre kostnader, desto större andel står staten för.

De som uppnått frikort under 2023 behåller sina frikort till dess att deras högkostnadsperiod går ut.

Sidinformation


Publicerad
28 december 2023