Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV behöver långsiktiga förutsättningar att möta behovet av hälsoekonomiska värderingar för klinikläkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har publicerat en rapport från regeringsuppdraget att genomföra fler hälsoekonomiska bedömningar för klinikläkemedel med fokus på cancer. Regeringsuppdraget har förlängts och ska slutredovisas i januari 2026.

TLV:s hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används i slutenvården, så kallade klinikläkemedel, ligger till grund för NT-rådets rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel. De senaste åren har NT-rådet haft behov av ungefär dubbelt så många hälsoekonomiska bedömningar som TLV haft kapacitet att leverera, med långa handläggningstider som följd. Det innebär att patienter riskerar att försämras i sitt sjukdomstillstånd i väntan på behandling.

TLV fick i juni 2023 i uppdrag av regeringen att genomföra fler hälsoekonomiska bedömningar för läkemedel som används på klinik, med fokus på cancer. Den 25 januari 2024 förlängdes uppdraget till januari 2026.

TLV gjorde nio hälsoekonomiska bedömningar för cancerläkemedel under 2023. Inom ramen för regeringsuppdraget har TLV utvecklat rutinerna för hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel för att kunna arbeta mer effektivt och korta handläggningstiderna på sikt.

Många läkemedel mot cancer och andra svåra sjukdomar som ges inom slutenvården, och som kan innebära stor patientnytta, väntas komma ut på marknaden de närmaste åren. TLV bedömer därför att behovet av hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel kommer att öka ytterligare. Därför är det angeläget att TLV har långsiktiga och tillräckliga resurser för hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel.

Sidinformation


Publicerad
31 januari 2024