Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Viktig information till läkemedelsföretag inför sista ansökningsdag för prisändringar med ikraftträdande 1 mars

Det är nu klarlagt att företag inte kommer kunna använda e-ansökan för att ansöka om prisändringar under tak med ikraftträdande den 1 mars. Detta till följd av den it-attack Tietoevry utsatts för den 19 januari och som har påverkat TLV:s it-system.

Har ert företag ännu inte skickat in någon ansökan om prisändring, behöver ni nu inkomma med en ansökan via blankett. Ansökan skickas via e-post till registrator@tlv.se. Ansökan om prissänkning respektive prishöjning skickas i separata mejl. Sista ansökningsdag är fredagen den 9 februari. Ikraftträdandedagen för beslut påverkas inte, utan blir fortsatt den 1 mars. Som vi tidigare har meddelat gäller den förlängda ansökningstiden enbart för ärendetypen prisändringar under tak.

Skickade ert företag in en e-ansökan och fick en mottagningsbekräftelse med diarienummer före it-attacken, behöver ni inte ansöka på nytt.

Om ert företag redan har skickat in en ansökan gällande prisändringar via blankett, har ni fått eller kommer inom kort att få, ett tillfälligt diarienummer. Ange det tillfälliga diarienumret vid eventuella kontakter med TLV.

Om ert företag redan inkommit med en prisändringsansökan, och vill komplettera eller ersätta ansökan, är det särskilt viktigt att ni hänvisar till det tillfälliga eller ordinarie diarienumret samt tydligt beskriver ändringarna.

Sidinformation


Publicerad
7 februari 2024