Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s generaldirektör utreder hur folkhälsopolitik kan följas upp med hälsoekonomiska analyser

Agneta Karlsson, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, får i uppdrag av regeringen att föreslå hur folkhälsopolitiken kan följas upp med hälsoekonomiska analyser och på så sätt kunna följa utvecklingen av samhällets kostnader för påverkbara riskfaktorer för ohälsa.

I uppdraget ingår också att utvärdera alkoholpolitikens olika styrmedel i förhållande till det folkhälsopolitiska målet om att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.

– Det känns hedrande att få möjlighet att utreda om och hur TLV:s vision ”mesta möjliga hälsa för skattepengarna” kan användas systematiskt även inom folkhälsoområdet, säger Agneta Karlsson, generaldirektör TLV.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2025.

Läs mer i regeringens pressmeddelande (240212) Länk till annan webbplats..

Sidinformation


Publicerad
14 februari 2024