Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV lämnar förslag om hur inhalationsvägledning kan införas på alla apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar förslag till regeringen på hur den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning kan införas på alla apotek. Det innebär bland annat att apoteken föreslås få ett bidrag från staten per genomförd inhalationsvägledning och att regelverket för verksamheten med farmaceutiska tjänster bör utvecklas successivt.

– Försöksverksamheten visade att apoteken kan utföra inhalationsvägledning med hög och jämn kvalitet. Tjänsten möter det behov inom astma-KOL-vården som finns när det gäller att utbilda patienter i hur inhalatorerna används korrekt, säger Anna Montgomery, projektledare på TLV.

Ungefär hälften av de apotekskunder som fick tjänsten under försöksverksamheten gjorde något fel i samband med användningen av inhalatorn. Farmaceuterna korrigerade felen, vilket gav patienterna bättre förutsättningar att få ut mesta möjliga effekt av läkemedlen.

TLV föreslår ett statligt bidrag per genomförd Inhalationsvägledning på 105 kronor till apoteken. Sammantaget beräknas bidraget per år vid full implementering av tjänsten bli knappt 18 miljoner kronor. Utöver det uppstår kostnader på cirka 4,8 miljoner kronor hos TLV och E-hälsomyndigheten till följd av de förslag som TLV lämnar.

– TLV föreslår att E-hälsomyndigheten ska ges ett regeringsuppdrag om att ta fram ett förslag på teknisk lösning där apoteken kan registrera utförda tjänster och ett tillhörande regelverk. För att inte förlora de satsningar och det engagemang som byggts upp inom apoteksbranschen till följd av TLV:s uppdrag, föreslår vi att en förenklad handläggningsprocess införs under en övergångsperiod. Inhalationsvägledning skulle därmed kunna implementeras relativt omgående i avvaktan på E-hälsomyndighetens förslag på en mer permanent lösning, säger Anna Montgomery.

Läs mer i policylabbsbloggen

Sidinformation


Publicerad
19 februari 2024