Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Viktig information till läkemedelsföretag, distributörer och apotek kring prisändringsbeslut och periodens vara

Som TLV tidigare har informerat om har processen kring prisändringsbeslut och periodens vara behövt ändras inför mars med anledning av den it-attack som Tietoevry drabbades av i slutet av januari. Nedan är en prognos från TLV kring vad som kommer hända de närmaste dagarna. Vi hoppas att detta ska underlätta för planeringen hos er alla. Vi återkommer om vi ser att prognosen förändras.

Tisdag 20 februari

Beslut har fattats för prisändringsärenden. Dessa beslut kommer att skickas ut till läkemedelsläkemedelsföretagen under dagen.

Onsdag 21 februari

  • En första prislista för mars kommer att publiceras på tlv.se. Observera att denna lista kommer att ha ett försäljningspris (AUP) som är felaktigt, då det bygger på nuvarande handelsmarginal i stället för den handelsmarginal som gäller från 1 mars.
  • Utifrån denna första lista är det möjligt för läkemedelsföretag att börja skicka in frivillig statusinformation, enligt instruktion nedan. Detta för att underlätta för apotek, distributörer och läkemedelsföretag.
  • Beslut om ändrad handelsmarginal kommer att fattas. Beslutet skickas ut till berörda läkemedelsföretag.

Torsdag 22 februari

  • En rangordningslista med korrekt handelsmarginal och rang kommer att publiceras på tlv.se. Listan kommer att fyllas på efterhand med statusinformation från läkemedelsföretagen (se nedan för mer information)
  • Nya priser kommer att finnas i VARA

Komplettering av rangordningslista

För att underlätta för apotek, distributörer och läkemedelsföretag tar TLV fram en rangordningslista för läkemedel inom periodens vara-systemet. Listan kommer att kompletteras med frivillig information från läkemedelsläkemedelsföretagen om en vara är beställningsbar eller inte.

Behoven är avstämda med apotek, distributörer, Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer (FGL), Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Läkemedelshandlarna.

Listan publiceras på tlv.se och kommer att uppdateras en gång dagligen, kl 12.00. (från och med fredag 23 feb). Rangordningslistan motsvarar på inget vis den ordinarie periodens vara-listan. Läkemedelsföretagen har inte åtagit sig att leverera till hela marknaden under hela prisperioden och TLV kan inte utöva tillsyn av hur mycket som levereras. Listan är endast till som stöd för distributörer, apotek och läkemedelsföretag.

Den statusinformation som finns från läkemedelsföretagen är läkemedelsföretagens egen, den kan inte kvalitetssäkras av TLV. TLV kan inte uppdatera listan utifrån anmälningar från apotek.

Att skicka in status

Läkemedelsföretag (person med fullmakt) kan skicka in statusinformation till periodensvara@tlv.se.

Status kan skickas in i följande format:

Varunummer

Läkemedlets namn

Status (beställningsbar/ej beställningsbar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är önskvärt att företag prioriterar förpackningsstorleksgrupper med mycket stora volymer.

Det är också särskilt önskvärt att företag skickar in status för varor med låg rang i förpackningsstorleksgruppen. I de fall statusen ändras under månaden är det önskvärt att företag skickar in en uppdaterad status.

Från torsdag 22 februari kommer de 200 förpackningsstorleksgrupperna med störst försäljningsvolymer vara fetmarkerade i dokumentet.

Vid frågor: kontakta periodensvara@tlv.se

Övrig information

E-ansökan för företag är ännu inte i gång. Vi återkommer med information så fort det går att använda den igen. Om ni vill skicka in ansökningar för april redan nu skickas de in till registrator@tlv.se på samma sätt som för mars.

E-Hälsomyndigheten kommer inom kort gå ut med information om apotekens testmöjligheter inför månadsskiftet.

Sidinformation


Publicerad
20 februari 2024